O projekcie

Aktywność na czasie

Bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii C, C+E lub D

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.11.2019-31.10.2020 r. grupy 60 (w tym 5 K i 55 M) osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

zagrożeni zwolnieniem lub 

przewidziani do zwolnienia 

– poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

 

Teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:

 • Miasto Lublin
 • Gmina Nałęczów
 • Gmina Głusk
 • Gmina Niedrzwica Duża
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Niemce
 • Gmina Jastków
 • Gmina Piaski
 • Gmina Konopnica
 • Gmina Spiczyn
 • Gmina Lubartów
 • Gmina Strzyżewice
 • Gmina Miasto Lubartów
 • Gmina Miejska Świdnik
 • Gmina Mełgiew
 • Gmina Wólka

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w projekcie:

• Ukończone 21 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. C, C+E,

• Ukończone 24 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. D,

• Posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B, od minimum 2 lat – dotyczy udziału w kursach na kat. C, C+E, D,

• Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy,

• Posiadanie wykształcenia o niskich kwalifikacjach (ISCED 3) – minimum 50% wszystkich uczestników projektu,

• Osoby powyżej 50 roku życia – minimum 10% wszystkich uczestników projektu,

• Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – minimum 5% wszystkich uczestników projektu.

                                                                                       Dofinansowanie projektu z UE: 870 813,68 PLN

 

 

 

Skip to content