Pośrednictwo pracy

Szkolenia i rekrutacja

Indywidualne Doradztwo Zawodowe, 
Indywidualną Ścieżkę Reintegracji

Zrealizowane dotychczas szkolenia

Proces rekrutacji

01.

Posiadamy  dobrze wykształconą oraz doświadczoną kadrę szkoleniową. 

02.

Organizujemy egzaminy zewnętrzne w celu uzyskania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

03.

Przygotowujemy indywidualne programy szkoleniowe szyte na miarę potrzeb

Skip to content